Xe Container Vận Chuyển Hàng

29.000.000 

Xe 8 tấn dọn nhà đi Hà Nội; Giá 30.000.000

Xe 8 tấn dọn nhà đi Đà Nẵng; Giá 25.000.000

Xe 8 tấn dọn nhà đi Cần Thơ; Giá 8.000.000