Qui Định Khiếu Nại Dịch Vụ

Trang này quy định thời phạm vi khiếu nại và thời hạn hiệu lực khiếu nại cũng như mức đền bù theo khiếu nại.

Gọi Khiếu Nại

Nội Dung Chính

  • Cá nhân hoặc tổ chức có quyền khiếu nại đến dịch vụ chuyển nhà Trọng Tấn
  • Thời hạn còn hiệu lực trong việc khiếu nại giải quyết thắc mắc hoặc yêu cầu đền bù cho khách hàng
  • Một số hình thức khiếu nại được giải quyết, hướng dẫn khiếu nại trong quá trình sử dụng dịch vụ chuyển nhà.
  • Thời hạn giải quyết khiếu nại của Trọng Tấn cho khách hàng.

Câu Hỏi Tham Khảo

Thời hạn khiếu nại bao lâu?

Thời hạn khiếu nại có hiệu lực không được quá 3 tháng từ ngày chuyển dọn

Khiếu nại với ai?

Tổng đài xử lý khiếu nại: 19002051