Quy Định Chuyển Dọn

Quy định chuyển dọn này quy định chung mức giới hạn trách nhiệm và phạm vi áp dụng giá cung cấp dịch vụ vận chuyển và dọn nhà, dọn xưởng.

Liên Hệ Tư Vấn

Nội Dung Chính Qui Định

  • Trách nhiệm và quyền hạn trong quá trình chuyển dọn và cung cấp dịch vụ liên quan đến chuyển dọn
  • Phạm vi áp dụng giá cung cấp dịch vụ và các trường hợp liên quan, phụ thu, phụ cấp.
  • Thời gian thực hiện hợp đồng, thời gian điều động phương tiện vận chuyển và thời gian di chuyển, vận chuyển.
  • Hướng xử lý đền bù hư hỏng hàng hóa khi xảy ra mất mát, hư hao hỏng hóc trong quá trình vận chuyển

Câu Hỏi Tham Khảo

Chuyển nhà quy định trách nhiệm như thế nào?

Chúng tôi chịu trách nhiệm đền bù thiệt thại theo hợp đồng vận chuyển hoặc quy định tại trang chuyennhatrongtran.vn

Giá bao gồm bốc xếp chưa?

Giá vận chuyển hàng dọn nhà chưa bao gồm phí bốc xếp và nâng hạ