Chính sách giá chuyển dọn của Chuyển Nhà Trọng Tấn được quy định để áp dụng trong quá trình chuyển dọn. Bao gồm hình thức tính giá, thời gian hiệu lực bảng giá, phạm vi trách nhiệm dịch vụ trong bảng giá, đặc biệt các hướng dẫn để áp dụng giá rẻ và hiệu quả nhất.

Cơ Sở Xác Định Giá 

Xem Bảng Giá Mẫu

Giá cước chuyển dọn nhà hoặc văn phóng sẽ được dựa trên rất nhiều yếu tố trên cơ sở chi phí vận hành và giá cả thị trường, chúng tôi luôn áp dụng mức giá thấp nhất để có thể khách hàng còn quay lại với chúng tôi. Các yêu tố cấu thành giá chuyển dọn cơ bản như sau:

Thời Hạn Hiệu Lực Giá

Giá chuyển dọn tính như thế nào?

Giá chuyển dọn nhà hay văn phòng được tính dựa trên số lượng hàng hóa, số khối, số kg và quản đường di chuyển

Chuyển nhà cấp 4 giá bao nhiêu?

Nhà cấp 4 phí bốc xếp tháo dỡ từ 1.000.000 – 2.000.000đồng, phí vận chuyển tùy nơi đến